Monday, July 27, 2009

FACEBOOK WARNING - DO NOT CLICK ON THIS LINK THERE

don't click on "I support Iranians inside Iran" in facebook. I support Iranians inside Iran This link is malicious set up by iranian goverment to hunt protestors,DO NOT CLICK ON IT!!! DO NOT CLICK "I SUPPORT IRANIANS INSIDE IRAN" don't click on "I support Iranians inside Iran"In facebook. قابل توجه افرادی که عضو «فیس بوک» هستند: یک دوست به من خبرداد وقتی عبارت زیر روی فیس بوک شما مشاهده می‌شود ، روی آن کلیک نکنید. یک حقه اینترنتی است که اگر روی آن کلیک کنید ، می توانند تمام محتوای فیس بوک شما را بخوانند و به آن دسترسی داشته باشند و حتی از طرف شما نظر بدهند. این هم عبارت

No comments: